Địa Chỉ Số 50, Ngõ 125 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà NộI

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức của iCheck được thể hiện một cách chuyên nghiệp và phân bổ phòng ban một cách khoa học và hợp lý, phân cấp cụ thể trách nhiệm của mỗi thành viên và phòng ban trong công ty.

Sơ đồ tổ chức giúp cho chúng tôi hoạt động một cách hiệu quả nhất, giúp các phòng ban phối hợp nhau chặt chẽ để cùng tạo nên một iCheck ngày càng vững mạnh.

Sơ đồ tổ chức iCheck

Hội đồng quản trị gồm có:

1. Ông Lê Đại Dương

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Ông Vũ Thế Tuấn 

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

3. Công ty cổ phần đầu tư ong chúa

Đại diện ông Nguyễn Văn Hải

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị