Đăng ký thành công

Xử phạt tới 50 triệu đồng khi vi phạm quy định về sử dụng mã vạch

Thứ Sáu, 28/12/2018, 15:13 1834 Views

Quy định về sử dụng mã số mã vạch và giấy chứng nhận mã số mã vạch

Quy định về sử dụng mã số mã vạch và giấy chứng nhận mã số mã vạch

Vi phạm quy định về sử dụng mã số mã vạch

1.1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

– Khi có sự thay đổi về tên gọi, địa chỉ doanh nghiệp ghi trên giấy phép kinh doanh nhưng không đi đăng ký lại với cơ quan chức năng hoặc khi giấy chứng nhận mã số mã vạch bị mất không có sự báo lại bằng văn bản.

– Không khai báo và cập nhật danh mục các mã số thương phẩm toàn cầu (GTIN) và mã số địa điểm toàn cầu (GLN) được sử dụng cho cơ quan có thẩm quyền;

– Không xuất trình được văn bản hợp pháp chứng minh về quyền sử dụng mã số mã vạch khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu;

– Không có giấy gia hạn chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch khi hết hiệu lực.

– Không thông báo bằng văn bản, kèm tài liệu chứng minh việc được sử dụng mã số nước ngoài với cơ quan có thẩm quyền khi sử dụng mã số nước ngoài cho sản phẩm, hàng hóa sản xuất, gia công hoặc bao gói tại Việt Nam;

– Khai báo thông tin thương phẩm sai với sự thật, không khai báo thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia.

– Không đóng lệ phí duy trì mã số mã vạch đúng thời gian và quy định.

1.2. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

– Sử dụng mã vạch đã bị thu hồi

– Bán hay chuyển nhượng mã số mã vạch trái quy định

– Chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp quyền sử dụng mã đã tự ý sử dụng mã vạch có đầu số quốc gia Việt Nam.

1.3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

– Sử dụng mã số mã vạch nước ngoài để in trên sản phẩm, hàng hóa sản xuất, gia công, bao gói, sang chiết tại Việt Nam mà chưa được cơ quan nước ngoài có thẩm quyền hoặc tổ chức sở hữu mã số mã vạch đó cho phép bằng văn bản;

– Sử dụng các dấu hiệu gây nhầm lẫn với mã số mã vạch của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam và Tổ chức mã số mã vạch quốc tế.

1.4 Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

– Cung cấp thông tin không chính xác về chủ sở hữu sử dụng mã vạch GS1

– Có dấu hiệu gian lận cung cấp các dịch vụ, giải pháp dựa trên nền tảng mã vạch được quản lý bởi các cấp quản lý nhà nước có thẩm quyền.

– Cung cấp hoặc sử dụng nguồn dữ liệu về mã số mã vạch không đúng với nguồn dữ liệu mã số mã vạch của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam và Tổ chức mã số mã vạch quốc tế.

Mức phạt tiền đối với hành vi buôn bán hàng hóa vi phạm quy định về mã số mã vạch được quy định như sau:

– Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị đến 10.000.000 đồng;

– Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng;

– Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng;

– Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng;

– Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng;

– Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng;

– Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị trên 100.000.000 đồng.

2.1. Biện pháp khắc phục hậu quả:

– Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa và loại bỏ mã số mã vạch vi phạm trên hàng hóa, bao bì, phương tiện kinh doanh, vật phẩm.

– Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được.

Vi phạm về sử dụng giấy chứng nhận, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch.

Khi có bất kì biểu hiện nào vi phạm sử dụng giấy chứng nhận quyền sở hữu mã số mã vạch, chủ sở hữu phải chịu mức tiền phạt như sau:

– Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

– Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch không đúng thẩm quyền;

– Sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch không do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch đối với vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

Quy định về sử dụng mã số mã vạch và giấy chứng nhận mã số mã vạch

Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch của iCheck

Để tránh các trường hợp vô tình sử dụng mã vạch bị thu hồi, vi phạm các quy trình, thủ tục dẫn tới bị phạt các doanh nghiệp có thể tìm tới một bên thứ ba có sự am hiểu nhất định về quy trình trước và sau khi đăng ký mã vạch để không xảy ra những sai sót vô ý.

iCheck chuyên cung cấp dịch vụ đăng ký mã số mã vạch cho khách hàng có nhu cầu, cung cấp hồ sơ xin đăng ký mã số mã vạch cho khách hàng và đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ xin đăng ký mã vạch tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tới với iCheck, doanh nghiệp sẽ được tư vấn cụ thể về các thủ tục đăng ký bao gồm:

– Tư vấn các quy định của pháp luật về đăng ký và sử dụng mã số mã vạch

– Tư vấn thủ tục đăng ký, sử dụng mã số mã vạch.

– Tư vấn đăng ký thông tin thương phẩm và đăng ký truy xuất nguồn gốc sản phẩm bằng mã vạch theo tiêu chuẩn của Tổng Cục Đo Lường Chất Lượng về nguồn gốc xuất xứ hàng hoá.

– Tư vấn giải pháp PR, Maketing, quảng bá sản phẩm rộng rãi trên thị trường, làm thương hiệu sản phẩm thông qua mã số mã vạch, giúp sản phẩm của khách hàng tiếp cận trên 10 triệu khách hàng mục tiêu.

Khi đã hoàn tất các thủ tục và có mã vạch trong tay, doanh nghiệp còn có thể có thể kết hợp với iCheck để đăng thông tin sản phẩm. Sản phẩm của doanh nghiệp sẽ được minh bạch thông tin, kiểm tra xuất xứ hàng hóa một cách đầy đủ nhất từ: thông tin doanh nghiệp sở hữu, nhà sản xuất, thông tin chi tiết mã vạch, tên, hình ảnh, và giá sản phẩm.

Bạn không nhất thiết phải biết làm tất cả, nhưng phải biết ai sẽ làm được điều đó cho mình, và iCheck chính là người đại diện doanh nghiệp thực hiện mọi quy trình phức tạp nhất.

Điện thoại
Tin nhắn
Tin nhắn
Điện thoại