fbpx
Đăng ký thành công

Dịch vụ đăng ký mã vạch của iCheck khá nhanh chóng, uy tín và chuyên nghiệp. Bữa gấp quá cần mã sớm để chuyển bên nhà in từ lúc gửi thông tin cho chuyên viên tư vấn cho đến khi được cấp mã chỉ trong 1 ngày. Rất cảm ơn bên mình đã hỗ trợ và hiện tại Legipharm cũng sử dụng 1 số giải pháp liên quan đến mã vạch như Minh Bạch Thông Tin, cần tư vấn thủ tục giấy tờ nhất định sẽ trao đổi để nhờ đội ngũ iCheck hỗ trợ