fbpx
Đăng ký thành công

Eurosun sử dụng giải pháp QR code tích hợp chống giả, tràn hàng và bảo hành điện tử của iCheck. Hình thức tích hợp này rất tiện lợi cho doanh nghiệp, chỉ cần sử dụng 1 mã QR code duy nhất mà đã đảm bảo đầy đủ tính năng. Dịch vụ quản lý tràn vùng quản lý tốt phần quét phân vùng cho từng điểm bán. Quản lý tốt phần quét kiểm tra mã cho từng sản phẩm. Chúng tôi có thể kiểm tra và update liên tục tình hình các đại lý bán hàng để điều chỉnh những chiến lược kinh doanh kịp thời và phù hợp.