Đăng ký thành công

Các dịch vụ của Công ty Cổ phần iCheck hiện tại không áp dụng chính sách bảo hành, tuy nhiên trong quá trình cung cấp dịch vụ Công ty Cổ phần iCheck vẫn hỗ trợ Khách hàng các vấn đề sau:

– Kiểm tra sao lưu và khôi phục dữ liệu.

– Kiểm tra an toàn, bảo mật của phần mềm.

– Chỉnh sửa các lỗi phát sinh, cải thiện hiệu năng của các phần mềm (nếu có) phục vụ trong quá trình cung cấp dịch vụ.

– Cảnh báo sự cố có thể gặp phải và cách thức khắc phục.

– Nâng cấp các phần mềm (nếu có) phục vụ trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Điện thoại
Tin nhắn
Tin nhắn
Điện thoại