fbpx
Đăng ký thành công

Giải pháp
QR code truy xuất nguồn gốc

Hệ thống Truy Xuất Nguồn Gốc sản phẩm chuẩn quốc gia

Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm xuất khẩu

iCheck cung cấp giải pháp và hệ thống giúp theo dõi, nhận diện được một đơn vị sản phẩm qua từng công đoạn của quá trình sản xuất, chế biến, phân phối

  • Hỗ trợ đăng ký mã số sản phẩm và đánh giá vùng trồng, nhà xưởng

  • Theo dõi nhật ký các hoạt động nội bộ như: xuống giống, bón phân, xử lý dịch hại, chăm sóc, cây trồng vật nuôi, thu hoạch, sản xuất, chế biến, đóng gói… ngay tại thời điểm thực hiện

  • Ghi chép các hoạt động tư vấn, kiểm tra, giám sát vùng sản xuất, trang trại, nhà xưởng đóng gói, nhà máy

  • Quản lý thông tin phân phối, vận chuyển hàng hoá tới tay người tiêu dùng, đảm bảo minh bạch thông tin sản phẩm

Lợi ích nổi bật
Của hệ thống truy xuất nguồn gốc

  • Chứng nhận đáp ứng yêu cầu lưu hành trong nước và quốc tế

  • Quản lý đầy đủ hồ sơ nông trại, vùng sản xuất, nhà xưởng đóng gói, nhà máy chế biến theo tiêu chuẩn GS1 toàn cầu

  • Xây dựng thương hiệu vùng miền, thương hiệu sản phẩm, quảng bá sản phẩm, kết nối giao thương sản phẩm trên toàn quốc và xuất khẩu sản phẩm toàn cầu

  • Kiểm soát mọi hoạt động, đánh giá năng lực của các thành viên, nhân viên thông qua báo cáo hàng ngày bằng nhật ký điện tử

Đăng ký sử dụng dịch vụ
QR Code truy xuất nguồn gốc

Liên hệ tư vấn