Địa Chỉ Số 50, ngõ 125 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà NộI

Truy xuất nguồn gốc